18 January 2018

Call NWO Industrial Doctorates -  Deadline 18 januari 2018

Dit programma richt zich op het bevorderen van promoveren in het bedrijfsleven, in het bijzonder het mkb. Binnen het programma voert een kandidaat-promovendus werkzaamheden uit bij zowel de kennisinstelling als het deelnemende bedrijf.

 Meer informatie in bijlage of via volgende website:

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/industrial-doctorates/industrial-doctorates.html