17 May 2019

 

Afscheidscollege van prof.dr. Coen Hemker, Hoogleraar Biochemie in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Titel van de rede: ‘Begrijpen V Ingrijpen’ Info:
t.camphuisen@maastrichtuniversity.nl