NHS Studentbeurzen 2020

Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen stelt de Nederlandse Hartstichting per universiteit twee studentbeurzen beschikbaar. De beurs bedraagt maximaal € 3.000.

Het doel van deze beurs is om veelbelovende studenten de mogelijkheid te bieden om buiten hun eigen universiteit een onderzoeksstage van minimaal 4 maanden te volgen.

Eén beurs is bestemd voor een student geneeskunde en één beurs voor een student in een andere studierichting, mits duidelijk gerelateerd aan het gebied van hart- en vaatziekten, zoals gezondheid- of klinische psychologie, algemene gezondheids­zorg, beleid en management van gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, technische wetenschappen, biochemie en statistiek. Klik hier voor meer informatie. 

Studenten geneeskunde die in aanmerking willen komen voor een beurs richten hun verzoek (deadline maandag 30 november2020) schriftelijk op het daarvoor bestemde aanvraagformulier (English) vergezeld met een CV en een aanbevelingsbrief van hun begeleider tot het DB van CARIM, t.a.v. secretariaat CARIM, Postbus 616, 6200 MD Maastricht. De andere beurs is toegekend. 

Back to overview