Studentbeurzen Nederlandse Hartstichting 2022 Call for Proposals - Deadline 1 september 2023

Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen stelt de Nederlandse
Hartstichting per universiteit twee studentbeurzen beschikbaar. De beurs bedraagt maximaal €
3.000.

De beurs is bedoeld voor studenten in de masterfase van hun studie, die een onderzoeksstage
gaan doen op het gebied van hart- en vaatziekten. Het doel van deze beurs is om veelbelovende
studenten te interesseren en helpen te oriënteren op cardiovasculair onderzoek. De Hartstichting
biedt deze studenten daarom de mogelijkheid om buiten hun eigen universiteit een
onderzoeksstage (van minimaal 4 maanden) te volgen.

Eén beurs is bestemd voor een student geneeskunde en één beurs voor een student in een andere studierichting, mits duidelijk gerelateerd aan het gebied van hart- en vaatziekten, zoals
gezondheid- of klinische psychologie, algemene gezondheidszorg, beleid en management van
gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, technische wetenschappen, biochemie en statistiek.

Deadline: 1 september 2023

- CD.23.5150: Oproep NHS Studentbeurs
Aanvraagformulier Hartstichting ENG
- Template CV
- Brochure

Overview