News

Professorship Judith Sluimer

Professorship Judith Sluimer

19 October 2020

As of 1 October 2020, Judith Sluimer (Dept. of Pathology) has been appointed Professor “cardiovascular pathofysiology”.

NHS Studentbeurzen 2020

NHS Studentbeurzen 2020

19 October 2020

Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen stelt de Nederlandse Hartstichting per universiteit twee studentbeurzen beschikbaar. De beurs bedraagt maximaal € 3.000. Het doel van deze beurs is om veelbelovende studenten de mogelijkheid te bieden om buiten hun eigen universiteit een onderzoeksstage van minimaal 4 maanden te volgen.

Dekkerbeurzen voor Constance Baaten en Pieter Goossens

Dekkerbeurzen voor Constance Baaten en Pieter Goossens

8 July 2020

De Hartstichting heeft onderzoekers Constance Baaten en Pieter Goossens een Dekkerbeurs toegekend. Met de beurs van respectievelijk ruim 265 duizend en 465 duizend euro, kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.