9 June 2017

Jaarlijks stelt de Nederlandse Hartstichting per universiteit twee beurzen beschikbaar voor veelbelovende studenten. In bijgevoegde brief staat nadere informatie over deze beurzen. Tevens treft u in de bijlage het aanvraagformulier aan. Deadline donderdag 18 mei is verlengd tot vrijdag 9 juni 2017 voor het indienen van een aanvraag t.a.v. DB CARIM, secretariaat CARIM, UNS 50.