8 May 2017

Jaarlijks stelt de Nederlandse Hartstichting per universiteit twee beurzen (geneeskunde en niet-geneeskunde) beschikbaar voor veelbelovende studenten. In bijgevoegde brief staat nadere informatie over deze beurzen. Tevens treft u in de bijlage het aanvraagformulier aan. Vrijdag 1 sept 2017 is de deadline voor het indienen van een aanvraag t.a.v. DB CARIM, secretariaat CARIM, UNS 50.