NHS studentbeursen 2016

Note: de NHS studentbeurs 2016, beide beurzen, geneeskunde en niet-geneeskunde zijn toegekend/mei 2016

Doelstelling van het stipendium
Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen kent de Nederlandse Hartstichting negen beurzen. De Studentenbeurs is hier één van. Het doel van dit stipendium is om veelbelovende studenten te interesseren voor cardiovasculair onderzoek. De Nederlandse Hartstichting biedt deze studenten de mogelijkheid om buiten hun eigen universiteit een onderzoeksstage te volgen.

Wat houdt het stipendium in?
Per universiteit zijn jaarlijks twee beurzen beschikbaar, één voor een geneeskundestudent en één voor een student in een andere studierichting. De beurs bedraagt maximaal € 3.000. Hiermee kan de student de reis- en verblijfkosten voor een stage van minimaal vier maanden bekostigen. 
Studenten die de resultaten van hun onderzoeksstage mogen presenteren op een internationaal congres, kunnen een reisbeurs voor congresbezoek aanvragen. Dit kan tot twee jaar nadat de Hartstichting het stageverslag heeft goedgekeurd.

Wat zijn de voorwaarden?
De Nederlandse Hartstichting stelt een aantal voorwaarden aan de student en de stage: Het stageonderzoek heeft een directe relatie met hart- en vaatziekten. De student is gedurende de hele stage in de masterfase van zijn studie. De student loopt stage buiten de eigen universiteit. De student mag ook naar het buitenland gaan.
De stage duurt minimaal vier maanden. De student heeft voldoende onderzoekservaring, toont initiatief en is in staat redelijk zelfstandig onderzoek te doen. Dit blijkt uit de aanbevelingsbrief van de begeleider of hoogleraar. De student mag pas ná voordracht door de universiteit met de stage beginnen. De stage start binnen negen maanden na toekenning van de beurs. De begeleider is ervoor verantwoordelijk dat de student binnen twee maanden na afloop van de stage een stageverslag indient. De stagebegeleider en de begeleider vanuit de universiteit waar de student studeert moeten beiden het verslag ondertekenen.

Hoe dient de universiteit een aanvraag in?
Studenten vragen de beurs niet direct aan bij de Hartstichting. Elke universiteit heeft een contactpersoon waar de student informatie kan vragen en het aanvraagformulier kan opvragen. Binnen de Universiteit Maastricht is dit dhr. R. van der Zander. De contactpersoon neemt de aanvraag in behandeling en zorgt dat een selectiecommissie van de universiteit de beste studenten selecteert. Deadline indienen aanvraag -is niet meer mogelijk/mei 2016 beide beurzen zijn vergeven- bij het secretariaat CARIM, UNS 50

De voordracht bestaat uit een formulier met de volgende bijlagen:

  • Het aanvraagformulier van de Hartstichting
  • Een sollicitatiebrief van de student
  • Het curriculum vitae van de student
  • Een aanbevelingsbrief van de hoogleraar
  • Een planning van de stage
  • Een begroting van de stagekosten


Hoe verloopt de procedure?
De universiteiten dragen maximaal twee studenten voor die in aanmerking komen voor een studentenbeurs. De Nederlandse Hartstichting controleert of de student en de stage aan alle voorwaarden voldoen. Is dat het geval, dan wijst de Hartstichting de beurs toe.