In 2014 heeft het bestuur FHML nader beleid geformuleerd over het bevorderen van het
binnen de gestelde termijn afronden van promoties.
Daarbij is een tijdelijke incentive regeling vastgesteld, waarbij een extra bedrag van
€ 5000,- wordt toegekend uit centrale middelen aan het promotieteam voor promoties die
binnen een termijn van 4 jaar worden afgerond. Daarbij loopt de termijn vanaf het moment
van datum in dienst dan wel inschrijving in TRACK tot het moment van goedkeuring van
het manuscript door de leescommissie.
Deze tijdelijke regeling liep in eerste instantie van 1 juli 2014 tot 31 december 2015 en is
vervolgens zowel in het kader van de begroting FHML 2016 als 2017 met een jaar verlengd.
In het kader van de begroting FHML 2018 heeft het pestuur besloten deze regeling opnieuw
met een jaar te verlengen. Dit betekent dat de regeling van toepassing is/blijft voor de
promoties die tussen nu en 31 december 2018 worden afgerond (inclusief verdediging).
Om voor de extra subsidie van € 5000,- in aanmerking te komen, dient de eerste promotor
een beargumenteerd verzoek daartoe in te dienen bij de directeur van de FHML,
drs. W. Bosch.