26 February 2019

NWO programma Demonstrator - Deadline: 26 februari 2019

Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product (een minimale functionele basisversie van een product).

Aan de hand van deze demonstrator-versie kan aan een derde partij worden getoond wat het toepassingsperspectief van de onderliggende technologie is en dat deze gereed is om te worden overgedragen (“ Show to Transfer” ). De uiteindelijke commercialisatie van de technologie vindt plaats bij en door een commerciële derde partij.

Deadline: 26 februari 2019

Klik hier voor meer informatie.