TitleWat is er nodig om het gebruik van de KNGF-richtlijnen door fysiotherapeuten te bevorderen?
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
AuthorsSchrama M., Fleuren M., Jans M., Custers J., Hendriks E.
Conference NameCongres Kennis Beter Delen
Date Published2008/03 6-7
Conference LocationVeldhoven