6 December 2018

Studentbeurzen Nederlandse Hartstichting 2019 Call for Proposals

Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen stelt de Nederlandse Hartstichting per universiteit twee studentbeurzen beschikbaar. Debeurs bedraagt maximaal € 3.000. Het doel van deze beurs is om veelbelovende studenten de mogelijkheid te bieden om buiten hun eigen universiteit een onderzoeksstage van minimaal 4 maanden te volgen.

Eén beurs is bestemd voor een student geneeskunde en één beurs voor een student in een andere studierichting, mits duidelijk gerelateerd aan het gebied van hart- en vaatziekten, zoals gezondheid- of klinische psychologie, algemene gezondheidszorg, beleid en management van gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding,technische wetenschappen, biochemie en statistiek.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

  • Het stageonderzoek heeft een directe relatie met hart- en vaatziekten.
  • De student is gedurende de hele stage in de masterfase van zijn studie.
  • De student loopt stage buiten de eigen universiteit. De student mag ook naar het buitenland gaan.
  • De stage duurt minimaal vier maanden.
  • De student heeft voldoende onderzoekservaring, toont initiatief en is in staat redelijk zelfstandig onderzoek te doen. Dit blijkt uit de aanbevelingsbrief van de begeleider of hoogleraar.
  • De student mag pas ná voordracht door de universiteit met de stage beginnen.
  • De stage start binnen negen maanden na toekenning van de beurs.
  • De begeleider is ervoor verantwoordelijk dat de student binnen twee maanden na afloop van de stage een stageverslag indient. De stagebegeleider en de begeleider vanuit de universiteit waar de student studeert, moeten beiden het verslag ondertekenen.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een beurs richten hun verzoek (deadline maandag 11 februari 2019) schriftelijk op het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie bijlage) vergezeld van een CV en een aanbevelingsbrief van hun begeleider tot het DB van CARIM, t.a.v. secretariaat CARIM, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van CARIM, tel 043-3881647 of secretariaat-CARIM@maastrichtuniversity.nl.