Basisarts bij De Maastricht Studie

17-08-2021

Het gaat om een zeer afwisselende functie. De basisarts draagt zorg voor het bespreken van de uitslagen van de verrichtte metingen in een uitschrijfgesprek en geeft advies over leefstijl, zo nodig vindt doorverwijzing naar huisarts of medisch specialist plaats. Daarnaast zorgt de basisarts voor de correcte klinische afhandeling van de verzamelde gegevens, en draait ook mee als arts in het verrichten van metingen zoals een inspanningstests, het maken en het beoordelen van een ECG, bloedafnames etc. Tijdens het uitvoeren van de metingen bestaat er veel contact met deelnemers en met de overige onderzoeksassistenten die bij de studiearts terecht kunnen voor medische vragen. U voert uw taken uit onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.