Onderzoeksassistent (O&O-medewerker) bij De Maastricht Studie

10-08-2021

De Maastricht Studie is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van type 2 diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Rond de 10.000 deelnemers deden mee aan de eerste fase van De Maastricht Studie. Ze werden in deze fase uitgebreid medisch onderzocht. Centraal stond de vraag waarom de ene persoon wel type 2 diabetes ontwikkelt en de andere niet? In fase 2 van de studie worden alle deelnemers nogmaals opgeroepen voor de tweede ronde van het onderzoek. Het gaat om een zeer afwisselende functie. De onderzoeksassistent is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens van deelnemers van De Maastricht Studie. Tijdens het uitvoeren van de onderzoeken heb je veel contact met de deelnemers. Werkzaamheden zoals het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, bloedafname, het instellen van thuismeters en oogmetingen kunnen mogelijk behoren tot het takenpakket. Daarnaast zullen administratieve en baliewerkzaamheden onderdeel uitmaken van de functie. Tenslotte kan de onderzoeksassistent ingezet worden voor diverse hand- en spandiensten.