21 July 2017

ZonMw Doelmatigheidsonderzoek, open ronde 2019 - Deadline 18 augustus 2017

Binnen het programma wordt een driedeling gemaakt op basis van effectiviteit:

1. Eerste effectiviteits- en kostenonderzoek. Dit betekent dat de veiligheid en werkzaamheid van de interventie reeds is vastgesteld en een eerste indicatie van effectiviteit op basis van pilot data is aangetoond. Verder onderzoek is noodzakelijk waarbij naast de effectiviteit kosten worden meegenomen.

2. Kosteneffectiviteitsonderzoek. het gaat om onderzoek waarbij de effectiviteit van de interventie gedeeltelijk in eerder onderzoek is aangetoond. Om de kosteneffectiviteitsanalyse uit te kunnen voeren, worden ook nog openstaande effectiviteitsvragen beantwoord.

3. Kosteneffectiviteitsanalyse. Het gaat om kosteneffectiviteitsonderzoek waarbij de effectiviteit van interventie reeds in eerder onderzoek is aangetoond. Er staan echter nog relevante vragen open met betrekking tot kosteneffectiviteit. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om modelmatige studies.

Klik hier voor meer informatie.

Interne procedure

Voorafgaand aan de externe deadline van de ZonMw is er een interne procedure. Dit houdt in dat de Wetenschapscommissie UMC+ zal nagaan of de aangeboden projectideeën passen binnen de criteria van het subsidieprogramma, te weten: 1) relevantie en 2) kwaliteit. Tevens zal er methodologische ondersteuning en advies geboden worden. 

Bij de indiening van een voorstel voor zowel de interne als externe procedure gaat het om een projectidee, dus geen volledig uitgewerkte aanvraag. 

De deadline voor indiening projectideeën is 18 augustus 2017 voor 12.00 uur. Voorstellen kunnen per mail ingediend worden bij  dr. B. Essers, afdeling KEMTA, Maastricht UMC+ (brigitte.essers@mumc.nl); tel: 77430

Zie bijlage voor meer informatie.