27 August 2018

ZonMw Doelmatigheidsonderzoek open ronde 2020 - Deadline August 27, 2018

Binnen het programma wordt een driedeling gemaakt op basis van effectiviteit:

1. Eerste effectiviteits-en kostenonderzoek. Dit betekent dat de veiligheid en werkzaamheid

van de interventie reeds is vastgesteld en een eerste indicatie van effectiviteit op basis van

pilot data is aangetoond. Verder onderzoek is echter noodzakelijk waarbij naast de

effectiviteit kosten worden meegenomen.

2. Kosteneffectiviteitsonderzoek: het gaat om onderzoek waarbij de effectiviteit van de

interventie gedeeltelijk in eerder onderzoek is aangetoond. Om de

kosteneffectiviteítsanalyse uit te kunnen voeren, worden ook nog openstaande

effectiviteitsvragen beantwoord.

3. Kosteneffectiviteitsanalyse. Het gaat om kosteneffectiviteitsonderzoek waarbij de effectiviteit

van interventie reeds in eerder onderzoek is aangetoond. Er staan echter nog relevante

vragen open met betrekking tot kosteneffectiviteit. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om

modelmatige studies.

 

Meer gedetailleerde info is te vinden via: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaandesubsidieoproepen/

detail/ĩtem/doelmatiqheidsonderzoek-open-ronde-2020-onderzoek-naarde-

kosteneffectiviteit-van-interventies/

 

Please forward your proposal to Dr. B. Essers (Brigitte.essers@mumc.nl).