9 April 2019

ZonMW subsidie Hart voor duurzame zorg - Deadline 9 april 2019

Deze subsidieoproep richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten, waarbij de toegankelijkheid van de zorg gewaarborgd wordt en gestreefd wordt naar het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt en/of een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart/vaatziekte danwel in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen.

Onderzoeksprojecten richting hart- en vaatziekten komen alleen voor financiering in aanmerking indien ze binnen een van de volgende thematische afbakening vallen: risicofactoren in kaart brengen en beïnvloeden, opsporen familieleden, vroeger opsporen van niet-acute hartziekten, signaleren en alarmeren bij acute hartziekten, monitoring en begeleiding op afstand, telemonitoring, revalidatie. Voor elk thema geldt dat in de subsidieaanvraag aannemelijk gemaakt moet worden - en dat subsidieaanvragen beoordeeld worden op - in hoeverre het onderzoeksproject bijdraagt aan de vermindering van de zorgvraag en/of de inzet van zorgpersoneel.

Deadline: 9 april 14.00 uur

Klik hier voor meer informatie