Studentbeurzen Nederlandse Hartstichting 2020 Call for Proposals/deadline 1 september 2021

Binnen het dr. E. Dekker-programma voor persoonsgebonden beurzen stelt de
Nederlandse Hartstichting per universiteit twee studentbeurzen beschikbaar. De
beurs bedraagt maximaal € 3.000.

Het doel van deze beurs is om veelbelovende studenten de mogelijkheid te bieden
om buiten hun eigen universiteit een onderzoeksstage van minimaal 4 maanden te
volgen.

Eén beurs is bestemd voor een student geneeskunde en één beurs voor een student
in een andere studierichting, mits duidelijk gerelateerd aan het gebied van hart- en
vaatziekten, zoals gezondheid- of klinische psychologie, algemene gezondheidszorg, beleid en management van gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichting en -
opvoeding, technische wetenschappen, biochemie en statistiek.

Studenten die in aanmerking willen komen voor een beurs richten hun verzoek
(deadline woensdag 1 september 2021) schriftelijk op het daarvoor bestemde
aanvraagformulier (zie bijlage of te downloaden van de site
www.carimmaastricht.nl) vergezeld van een CV en een aanbevelingsbrief van hun
begeleider tot het DB van CARIM, t.a.v. secretariaat CARIM, Postbus 616, 6200
MD Maastricht.

Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot het secretariaat van CARIM, tel
043-3881647 of secretariaat-CARIM@maastrichtuniversity.nl.

Zie voor meer informatie de volgende bijlagen:

- Oproep NHS studentbeurs
- Brochure studentenbeurs incl. coronavoorwaarden
- Aanvraagformulier NHS
- Registration form NHS

Back to overview